Mazda Motor Corporation ogłosiła realizację wspólnego projektu badawczego z Saudi Aramco, należącą do Królestwa Arabii Saudyjskiej państwową spółką, zajmującą się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej oraz Japońskim Narodowym Instytutem Zaawansowanych Badań Przemysłowych i Technologii (AIST). Celem wspólnego projektu jest poprawa efektywności silników spalinowych i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Prace badawcze prowadzone są równolegle nad niskowęglowym paliwem oraz silnikami, które będą napędzane tym rodzajem paliwa.

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii w 2035 roku aż 84% samochodów na świecie będzie nadal napędzanych silnikami spalinowymi1. W ramach wspólnego projektu badawczego trzy instytucje zbadają efektywną redukcję dwutlenku węgla i technologię z perspektywy „od wydobycia do zużycia”, biorąc pod uwagę każdy etap cyklu paliwowego, od etapu wydobycia z szybu naftowego do jazdy samochodem na co dzień. Projekt współpracy przewiduje, że Saudi Aramco skupi się opracowaniu paliwa, które dzięki procesowi oczyszczania będzie charakteryzować się niższą emisją dwutlenku węgla, a Mazda i AIST skoncentrują swoją uwagę na badaniach i rozwoju wysokowydajnego silnika, który będzie napędzany tym paliwem.
Ta inicjatywa to kolejna forma wieloaspektowego zaangażowania Mazdy w prace nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Mazda wierzy, że nie wystarczy już koncentrować się tylko na etapie od tankowania do eksploatacji i rozwijać silniki oraz samochody wydajne pod względem spalania, które emitują mniej dwutlenku węgla podczas eksploatacji.

Wspólny projekt badawczy jest zgodny z założeniami programu „Sustainable Zoom-Zoom 2030”, który jest wizją rozwoju technologicznego Mazdy, ogłoszoną w sierpniu 2017 roku.

W długoterminowej perspektywie wizja określa, w jaki sposób Mazda będzie wykorzystywać przyjemność z prowadzenia, podstawowy atrybut w świecie motoryzacji, aby pomóc rozwiązywać problemy stojące nie tylko przed kierowcami, ale całą planetą Ziemią i jej mieszkańcami.

Zaangażowanie Mazdy w ten projekt badawczy wynika z długiej historii rozwoju technologii, której celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jako globalna firma, Mazda nie szczędzi starań by chronić zasoby naszej planty, współtworząc przyszłość, w której ludzie i samochody koegzystują w równowadze z hojną i piękną naturą Ziemi. Mazda czyni starania by chronić środowisko naturalne, oferując samochody, zapewniające nielimitowaną mobilność wszędzie i każdemu, łączące nieprzeciętne parametry pro-ekologiczne z bezpieczeństwem i przyjemnością prowadzenia, aby zdobyć szersze grono odbiorców na całym świecie.

1. Globalna wizja transportu do roku 2050”‚ opracowana przez Międzynarodową Agencję Energii

Opracowanie: (st)