W roku finansowym 2017-2018, zakończonym 31 marca br., przedsiębiorstwo Mazda Motor Corporation osiągnęło najlepszy w swojej historii wynik w zakresie obrotów ze sprzedaży w skali globalnej. Japoński producent sprzedał 1.631 000 szt. pojazdów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 5% czyli o 72 000 pojazdów. W ten sposób Mazda po raz trzeci z rzędu pobiła własny rekord, odnotowując również piąty rok nieprzerwanego wzrostu*.

Wszystkie główne regiony rynku wykazują tendencję wzrostowe. Na czele pod tym względem plasuje się rynek Chin, na którym wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 11%, do poziomu 322 000 sprzedanych pojazdów. Wzrost w Japonii osiągnął 4%, co oznacza zwiększenie sprzedaży do 210 000 egz. Na rynkach Ameryki Północnej i Europy** sprzedaż wzrosła o około 1%, do – odpowiednio – 435 000 i 242 000 egzemplarzy. Do sukcesów w sprzedaży na całym świecie najbardziej przyczyniły się modele z popularnej serii crossoverów CX, których udział w sprzedaży łącznej osiągnął w ubiegłym roku 46%. Na przykład, w Europie obroty kompaktowego modelu SUV – Mazdy CX-5 – wzrosły o 17%.

Okres ostatnich 12 miesięcy przyniósł także wzrosty w całym bilansie przedsiębiorstwa. Przychód zwiększył się o 8%, do kwoty 3,47 biliona jenów (26,7 mld euro). Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł o 16%, do 146 mld jenów (1,12 mld euro), a dochód netto wykazał wzrost o 19%, do kwoty 112 mld jenów (862 mln euro).

W odpowiedzi na coraz silniejszą konkurencję, coraz surowsze przepisy prawne i inne przemiany w środowisku biznesowym, Mazda planuje zbudować w okresie trzech najbliższych lat mocne podstawy dalszego wzrostu na przyszłość poprzez zwiększenie skali inwestycji i podniesienie wydajności produkcji. Oprócz modeli następnej generacji, producent kieruje najwięcej uwagi na nowe technologie. Ich przykładem jest SKYACTIV-X – projekt mający stać się pierwszym na świecie dostępnym w sprzedaży silnikiem benzynowym o zapłonie samoczynnym. Inne nowatorskie rozwiązania techniczne obejmują uwzględnienie napędu elektrycznego, systemów autonomicznego prowadzenia zgodne z koncepcją „Mazda co-pilot”, rozwiązania w zakresie connectivity oraz stylistykę projektowania KODO. Celem tych działań jest utrzymanie wzrostu wolumenu sprzedaży o 50 000 egz. pojazdów rocznie oraz pełne wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych, które obecnie wynoszą 1,8 mln sztuk rocznie, a zwiększą się po uruchomieniu nowej fabryki samochodów w Stanach Zjednoczonych, w Huntsville w stanie Alabama.

Równocześnie, producent stara się zwiększyć atrakcyjność aktualnej linii swoich modeli poprzez udoskonalanie różnych stosowanych w nich rozwiązań, np. technologii podwyższonego bezpieczeństwa. Modyfikacje produktów przewidziane na rynek europejski w roku 2018 dotyczyć będą Mazdy 6, Mazdy MX-5 oraz SUV-a segmentu B, Mazdy CX-3.

W bieżącym roku finansowym, który zakończy się w marcu 2019 r., Mazda wyznacza sobie cel osiągnięcia globalnej sprzedaży na poziomie 1.662 000 egz. pojazdów czyli celuje w kolejny rekord. Firma szacuje swój poziom przychodów na 3,55 bln jenów, z zyskiem operacyjnym w wysokości 105 mld jenów i dochodem netto na poziomie 80 mld jenów, jak również planuje wypłacenie rocznej dywidendy w wysokości 35 jenów za akcję czyli bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

* Źródło: „Skonsolidowane wyniki finansowe Mazda Motor Corporation za rok finansowy kończący się 31 marca 2018 r.” Kwoty podane w euro obliczone wg kursu walutowego €1 = ¥130

** UE, kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Turcja


 Opracowanie: (st)