W odpowiedzi na pilne zapytanie Japońskiego Ministerstwa Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT), skierowane do japońskich producentów samochodów w dniu 9 lipca 2018 roku po odkryciu nieuczciwych praktyk testowych w innych firmach, Mazda Motor Corporation złożyła szczegółowy i wyczerpujący raport do MLIT na temat wyników dochodzenia wewnętrznego w zakresie własnych badań dotyczących zużycia paliwa i emisji spalin podczas końcowych kontroli pojazdów.

Badaniem objęte były modele testowe JC081 oraz WLTC2, a kluczowe wyniki raportu są następujące: nie odnotowano niewłaściwej zmiany lub fałszowania danych testowych w żadnym z trybów, a dane testowe, zawierające błędy śledzenia prędkości* stwierdzono w 72 przypadkach na 1472 pojazdy, przetestowane w trybie JC08. Firma zidentyfikowała dwie przyczyny tych błędów. Po pierwsze, system nie został skonfigurowany do automatycznego unieważniania wyników, gdy wystąpił błąd śledzenia prędkości. Po drugie, procedury testowe pozostawiły określenie błędów śledzenia prędkości indywidualnie każdemu inspektorowi.

  1. Wszystkie dane testowe zostały ponownie zbadane, a wyniki pokazują, że nie doszło to wpływu na specyfikację wartości zużycia paliwa ani emisji. Nie znaleziono takich przypadków w testach trybu WLTC.

Mazda postanowiła podjąć następujące kroki, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu podobnych sytuacji:

  • System zostanie zaktualizowany, aby automatycznie traktować wyniki testu jako nieprawidłowe w przypadku błędu śledzenia prędkości.

  • Mazda zwiększyła liczbę pracowników, którzy sprawdzają dane z wyników inspekcji,

    w tym błędy śledzenia prędkości.

     

Mazda przyznaje, że błędy zostały popełnione w przypadku niewielkiej liczby testów, a sytuacja została szybko zidentyfikowana i zostały podjęte kroki, aby uniknąć wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

-----------------------

* Sytuacja, w której prędkość pojazdu różni się bardziej niż dozwolona wartość od wzoru wykresu prędkości określonego w trybie testowym.

1JCO8: Japońskie rozporządzenie w sprawie emisji z 2005 roku wprowadziło nowy cykl badań na hamowni podwoziowej JC08 dla lekkich pojazdów (<3500 kg masy całkowitej). Test symuluje jazdę w zatłoczonym ruchu miejskim, w tym okresy postoju na biegu jałowym i częste zmieniające się przyspieszanie oraz hamowanie. Pomiary wykonywane się dwukrotnie, na zimnym silniku i rozgrzanym silniku. Test służy do pomiaru emisji i określenia zużycia paliwa w pojazdach benzynowych i z silnikiem Diesla.

2WLTC: Światowe Zharmonizowane Cykle Badań Testowych Samochodów Lekkich (The Worldwide Harmonized Light vehicles Test Cycles - WLTC) to testy na hamowni podwoziowej prowadzone w celu określenia emisji i zużycia paliwa przez badane pojazdy. Testy zostały opracowane przez grupę ECE GRPE (Grupa Robocza ds. Zanieczyszczeń i Energii). Cykle WLTC są częścią Zharmonizowanych Światowych Procedur Testowania Lekkich Pojazdów (WLTP), opublikowanych jako globalna regulacja techniczna UNECE nr 15 (GTR 15). Chociaż akronimy WLTP i WLTC są czasami używane zamiennie, procedury WLTP definiują szereg innych procesów - oprócz cykli testowych WLTC - które są wymagane do zatwierdzenia typu pojazdu.


Opracowanie: (st)