Mazda Motor Corporation przyłączyła się w tym miesiącu do inicjatywy ONZ Global Compact, zostając członkiem sieci Global Compact w Japonii.

UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. Przystępując do tej międzynarodowej inicjatywy, przedsiębiorstwa i organizacje dobrowolnie popierają, przyjmują i stosują we wszystkich sferach swojej działalności, fundamentalne zasady z zakresu praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego. UN Global Compact zrzesza ponad 12 000 członków w 160 krajach świata.

Mazda kieruje się od dawna zasadami zrównoważonego rozwoju i przystępuje teraz do UN Global Compact, jako wiodącej w światowej skali platformy na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Wspierane przez dyrektorów i prezesów firm, UN Global Compact łączy strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. UN Global Compact znaczną część swych działań realizuje właśnie poprzez wpływanie na rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Na podstawie informacji prasowych MMP opracował: (st)