Nagrody,  których  łączna pula wynosiła 35 tys. zł  przyznano w trzech kategoriach  – Człowiek, Przestrzeń i  Znak. Tytuł Grand Prix otrzymał projekt „Wyłącz się do życia”, którego autorem jest Marek Kasperek.

Wyboru  zwycięskich  prac  dokonało  jury,  w  którego  składzie  znaleźli  się:  Kevin  Rice,  dyrektor europejskiego centrum designu Mazdy i Luca Zollino, Lead Designer w europejskim centrum designu Mazdy  oraz  polscy  projektanci:  prof.  Jerzy  Porębski,  Maja  Ganszyniec  i  Paweł  Miszewski;  analityk trendów w dziedzinie designu i innowacji - Zuzanna Skalska; dziennikarze – Anna Grużewska i Filip Niedenthal oraz bloger – Michał Mazur. 

Zgłoszone  do  konkursu  prace  musiały  cechować  innowacyjność,  funkcjonalność,  wysoki  poziom estetyczny  oraz  spójność  z  filozofią  projektowania  Mazdy  –  KODO:  Dusza  Ruchu.  Zdaniem  jury  te kryteria najpełniej zrealizował projekt „Wyłącz się do życia” (kategoria CZŁOWIEK) autorstwa Marka Kasperka. Praca otrzymała tytuł GRAND PRIX, a jej autor nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.  

„Wyłącz się do życia” to projekt, który stanowi odpowiedź na jedno z wyzwań świata przyszłości – 
w jaki sposób przywrócić bliski, emocjonalny kontakt pomiędzy ludźmi w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie. Autor zaprojektował biżuterię – komplet pierścionków będących przykładem nowoczesnego  wzornictwa,  cechującego  się  prostotą  i  funkcjonalnością.  Ich  zbliżenie  powoduje odcięcie  ich  użytkowników  od  sygnałów  oraz  informacji  płynących  z  wirtualnej  rzeczywistości  oraz nowoczesnych  mediów.  W  dynamicznych  kształtach  i  przeznaczeniu  obrączek  –  widać  inspirację KODO, a więc „nasycenie życiem”. To bez wątpienia jedna z rzeczy osobistych, które mogą okazać się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego w 2037 roku. 

Główną  nagrodę  w  kategorii  PRZESTRZEŃ  i  10  tys.  złotych  otrzymał  Filip  Król  za  projekt wnętrza Mazdy  przyszłości.  „Projekt  Post-Automotive  to  przestrzeń,  która  pobudza  nasze  zmysły,  zaprasza nas  do  środka,  inspiruje  swoją  otwartością,  wdziękiem  i  dynamiką  linii  i  kształtów.  To  przede wszystkim  dzieło  człowieka  stworzone  z  myślą  o  innym  człowieku,  estetyczna  przestrzeń  osobista, która inspiruje i sprawia przyjemność. Z takim otoczeniem możemy się utożsamiać i zawiązać głębszą więź, co jest istotą podejścia Mazdy do kwestii projektowania. Na szczęście wnętrze samochodu za 20 lat nadal będzie komfortowe, przyjazne oraz piękne.” – uzasadniał wybór jury Luca Zollino. 

W  kategorii  ZNAK  pierwsze  miejsce  i  10  tys.  złotych  przypadło  Oldze  Winiarczyk,  która  otrzymała nagrodę za kreatywny, nowatorski i zaskakujący system znaków służący do kontaktu z samochodem w  2037  roku.  Nowe  ikony  to  w  tym  przypadku  przede  wszystkim  nowe  funkcje,  które  mogą prawdopodobnie pojawić się w naszych samochodach za 20 lat. Projekt „Towarzysz” to tak naprawdę nowy język komunikacji ze środkiem transportu i rozwiązanie przyszłości, które może przyczynić się do stworzenia głębszej niż dotychczas relacji pomiędzy użytkownikiem, a jego środkiem transportu.  

Jury  Mazda  Design  2017/37  podjęło  decyzję  o  przyznaniu  dodatkowego  wyróżnienia  Kacprowi Radziszewskiemu  za  projekt  „Emergent”,  a  więc  propozycji  symbiozy  człowieka  oraz rozproszonej sztucznej  inteligencji,  która  leczy  oraz  zabezpiecza  ludzkie  ciało.  Ta  praca zgłoszona  w  kategorii CZŁOWIEK  zdaniem  jury  stanowi  niezwykle  oryginalną  propozycję  designu  w  służbie  ludzkiego zdrowia i życia. Uwzględniając kierunek rozwoju technologii w najbliższych  latach, daje nowatorskie rozwiązanie problemu uszkodzeń i regeneracji ludzkiego organizmu. 

Wszystkie  prace  nagrodzone  oraz  wyróżnione  w  konkursie  będzie  można  zobaczyć  od  3  do  8 października  2017  r.  na  specjalnej  wystawie  podczas  Łódź  Design  Festival,  gdzie zaprezentowane zostaną  również  inne,  wybrane  projekty  z  tegorocznej  edycji,  a  także  najlepsze  realizacje  z  lat poprzednich.  

Nagrody  zostaną  wręczone  zwycięzcom  na  uroczystej  gali,  która  odbędzie  się  7 października  2017 roku podczas ŁDF. Wówczas poznamy również nazwisko pierwszego laureata nagrody Mazda Design Award 2017 dla autora najciekawszego polskiego projektu zrealizowanego w ciągu ostatnich 3 lat. Jej wartość to aż 50.000 złotych. 

Laureaci konkursu Mazda Design 2017/37 – Piękno przyszłości

 

GRAND PRIX i pierwsze miejsce w kategorii: Człowiek


Wyłącz się do życia” -


Autor:  Marek  Kasperek.  Absolwent  wydziału  Wzornictwa  Akademii  Sztuk  Pięknych  w Katowicach  z 2017 roku. 

 

Opis:  Są  na  świecie  rzeczy,  których  wartość  trudno  przecenić  –  chociażby  bliskość  między  ludźmi. Rozwój  ludzkości,  oprócz  skoku  technologicznego,  oddala  nas  od  drugiego  człowieka.  Powrót  do stanu,  w  jakim  funkcjonują  bliscy  sobie  ludzie  jest  możliwy  dzięki  nowej  serii  biżuterii.  Wystarczy założyć  pierścionek,  a  po  zbliżeniu  się  do  innej  osoby  następuje  proces  sparowania  ze  sobą urządzeń,  co  odcina  rozmówców  od  pozostałych  bodźców  płynących  ze  świata  wirtualnego, oferowanego przez zdobycze techniki. Sytuacja, w której natrętny telefon przerywa nam spotkanie z przyjacielem już się nie wydarzy.

 

 

Pierwsze miejsce w kategorii: Przestrzeń 

 

Post-automotive” 

 

Autor: Filip Król – Absolwent kierunku Industrial Design w poznańskiej School of Form z 2015 roku. 

 

Opis:  Samochód  stanie  się  „trzecią  przestrzenią”  –  między  domem  a  miejscem  pracy.  Pojazd  nie będzie  już  obciążał  nas  obowiązkiem  prowadzenia,  czy  skupienia  uwagi  na  drodze.  Nasza  nowa mikroprzestrzeń podaruje nam swobodę, rozrywkę, spokój i, co najważniejsze –  prywatność. Rok ten mija pod znakiem Post-Reality. Granice między światem cyfrowym a światem rzeczywistym zaczynają się  zacierać,  z czym ściśle  wiąże się Mixed-Reality (MR) oraz  Audio  Augmented Reality (AAR). Za pomocą tych dwóch technologii, przy użyciu  zmysłów  wzroku oraz słuchu, będziemy porozumiewać się z pojazdem.

 

Pierwsze miejsce w kategorii: Znak


Towarzysz”


Autorka:  Olga  Winiarczyk  -  Studentka  V  roku  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Warszawie  na  Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Pawła Susida.  


Opis: Zaproponowane znaki i ich funkcje to pewna wizja niedalekiej przyszłości uwzględniająca rozwój nauki oraz potrzeby człowieka. Projekt skupia się na praktycznym aspekcie relacji człowiek - maszyna, prawdopodobnych  rozwiązaniach  ułatwiających  życie    i  sześciu  6  hipotetycznych  funkcjach: przystosowanie,  rozpoznanie,  witalność,  towarzysz  —  określona  według  preferencji  sztuczna inteligencja,  dotrzymująca  towarzystwa,  kamuflaż  ,  funkcja  krajobrazowa  —  sensory  czytające elementy stałe, nie poruszające się jak np.: budynki zamienią je na wybraną scenerię. 


 

Wyróżnienie w kategorii: Człowiek 


Emergent” -


Autor:  Kacper  Radziszewski  -  Absolwent  wydziału  Architektury  i  Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej z 2016 roku.  


Opis: Emergent - sztuczna forma inteligencji rozproszonej w służbie człowiekowi. Samoorganizująca forma  będzie  osobistym  rozszerzeniem  właściwości  ludzkiego  ciała,  zabezpieczy  organizm  w przypadku uszkodzenia jego fizycznej struktury. Dzięki szybkiej reakcji oraz uniwersalności, emergent pozwoli  na  towarzyszenie  oraz  ochronę  nosiciela  w  trakcie  zarówno  uprawiania  sportów  jak  i  w codziennym  życiu. Każdy  z  emergentów będzie dopasowany indywidualnie do  swojego nosiciela, w czasie ulepszając swoje właściwości. 

 

Na podstawie informacji prasowych MMP opracował: (st)