Mazda Motor Corporation została zakwalifikowana do rankingów Dow Jones Sustainability Index (DJSI)(1) „World Index” i „Asia Pacific Index”(2). DJSI jest jednym z globalnych indeksów ESG (ochrona środowiska, sprawy socjalne, zarządzanie)(3).

W rankingu DJSI oceniane są wyniki firm związane ze zrównoważonym rozwojem. Ocenie podlegają różne aspekty, takie jak podejście do ochrony środowiska, działania w sferze socjalnej i rozwoju kapitału ludzkiego, nadzór korporacyjny czy zgodność z przepisami. Co roku najlepsze firmy z poszczególnych branż są wybierane do globalnych i regionalnych rankingów.

Wcześniej kandydatura Mazdy została zweryfikowana na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu RobecoSAM, a także informacji zawartych w firmowym raporcie nt. zrównoważonego rozwoju (Mazda Sustainability Report), raporcie rocznym oraz na oficjalnej stronie internetowej. Inicjatywy Mazdy oraz zakres publikowanych informacji spotkały się z uznaniem i wysoką oceną. W 2016 roku Mazda była nominowana do nagrody RobecoSAM 2017 w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (RobecoSAM Sustainability Award 2017) jako firma, która odnotowała największą poprawę w swojej branży(4).

Starając się zdobywać pozycję marki, z którą klienci czują silną więź emocjonalną, Mazda będzie nadal przykładać najwyższą wagę od kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS) we wszystkich swoich działaniach, uczestnicząc w budowaniu społeczeństwa funkcjonującego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mazda będzie także zapewniać przyjemność z jazdy i życiową satysfakcję wszystkim klientom, użytkującym samochody tej marki.(1) DJSI, uznawany przez inwestorów za jeden z najstarszych indeksów ESG (ustanowiony w 1999 r.), został opracowany wspólnie przez S&P Dow Jones Indices i RobecoSAM.

(2) DJSI World Index: spośród około 2500 dużych przedsiębiorstw z całego świata poddanych weryfikacji  wybrano 320 firm (w tym 31 japońskich). DJSI Asia Pacific Index: spośród około 600 dużych przedsiębiorstw z Japonii, Azji i Oceanii poddanych weryfikacji  wybrano 152 firmy (w tym 72 japońskie).

(3) Indeksy inwestycyjne uwzględniające ocenę firm pod względem ESG (ochrona środowiska, sprawy socjalne, zarządzanie).

(4) RobecoSAM co roku nagradza najlepsze firmy z poszczególnych branż. Mazda otrzymała tytuł „Industry Mover” („motor napędowy branży”) jako firma, która odnotowała największą poprawę w stosunku do poprzedniego roku wśród przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.


Na podstawie informacji prasowych MMP opracował: (st)