Mazda Motor Corporation (Mazda), Denso Corporation (Denso) i Toyota Motor Corporation (Toyota) podpisały dziś umowę wspólnego rozwoju podstawowych technologii strukturalnych pojazdów elektrycznych. Ponadto firmy te postanowiły również założyć nową spółkę, w skład której wejść mają wybrani inżynierowie z trzech przedsiębiorstw, by zapewnić sprawną realizację projektów wspólnego rozwoju technologicznego.

Z uwagi na fakt, że władze krajów i regionów na całym świecie przyjmują coraz bardziej rygorystyczną politykę w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, pojawiają się nowe przepisy, które wymagają rozwoju sprzedaży pojazdów elektrycznych. Spełnienie wymogów przepisów dotyczących ochrony środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju naszych spółek wymaga opracowania szerokiej gamy układów napędowych i technologii. Uważamy, że pojazdy elektryczne (EV) są kluczowym obszarem technologicznym w tym procesie, obok pojazdów z ogniwami paliwowymi.

Podczas, gdy pojazdy elektryczne wciąż oczekują na szeroką akceptację rynku, ogromne inwestycje w wymiarze finansowym i czasowym, potrzebne do objęcia wszystkich rynków i segmentów motoryzacyjnych, wywierają dużą presję na indywidualnych producentach samochodów, odpowiadając na bardzo zróżnicowany w skali światowej popyt na pojazdy.

Mazda, Denso i Toyota postanowiły wspólnie rozwijać podstawowe technologie strukturalne dla pojazdów elektrycznych, zdolne do objęcia różnorodnych segmentów i rodzajów rynku samochodowego w celu zapewnienia elastycznego i szybkiego reagowania na trendy rynkowe. Umowa obejmuje szeroki zakres modeli, od pojazdów małolitrażowych po samochody osobowe, SUV-y oraz lekkie pojazdy dostawcze i ma na celu unowocześnienie procesu rozwoju, przez połączenie mocnych stron każdej ze spółek, w tym projektowania pojazdów łączonych i osiągnięć w zakresie rozwoju technik komputerowych, w oparciu o modelowanie Mazdy, technologie elektroniczne Denso i platformę Nowej Architektury Globalnej Toyoty (TNGA - Toyota New Global Architecture).

Nowa spółka zajmować się będzie:

1)       Badaniem charakterystyk (wspólnej struktury(1)), które definiują optymalne osiągi i funkcje pojazdów elektrycznych z punktu widzenia zarówno poszczególnych elementów składowych, jak i całego pojazdu

2)       Weryfikacją montażu elementów składowych i wydajności pojazdów poprzez realizację celów punktu 1)

3)       Badaniem optymalnych koncepcji dla każdej klasyfikacji pojazdu w odniesieniu do każdego elementu składowego oraz każdego rodzaju pojazdu poprzez realizację punktów 1) i 2)

Za pośrednictwem projektu wspólnego rozwoju technologicznego, przeznaczając równe ilości zasobów rozwojowych, zapewniając sprawny przebieg procesów rozwojowych i korzystając z istniejących zakładów produkcyjnych, Mazda i Toyota zamierzają skoncentrować swoje zasoby na podstawowych wartościach pojazdów, by umożliwić tworzenie atrakcyjnych pojazdów elektrycznych, które odzwierciedlą wyjątkową tożsamość każdej marki i pozwolą uniknąć sprowadzania ich do roli zwykłego towaru codziennego użytku.

Spółki mają również na celu stworzenie struktury biznesowej, która będzie otwarta na udział innych producentów samochodów i dostawców.

 

Podstawowe informacje o nowej Spółce

 

Nazwa

EV C.A. Spirit Co., Ltd.

Siedziba

Midland Square 37F, Meieki 4-7-1, Nakamura, Nagoya, Japonia

Kapitał założycielski

10 milionów jenów (udział kapitałowy = Toyota: 90%, Mazda: 5%, Denso: 5%)

Zarząd

Prezes: Shigeki Terashi

Dyrektor: Kiyotaka Ise

Dyrektor: Toshiyuki Mizushima

Audyt: Tatsuro Ueda

Pracownicy

Przy rejestracji spółki: ok 40 osób

Strona www

www.ev-cas.co.jp (online od połowy października)

Kontakt

info@ev-cas.co.jp (aktywny od 1 października) 

(1) Wspólna struktura to podstawowa koncepcja projektowania produktu, służąca do zapewnienia wymaganej wydajności produktu poprzez rozłożenie spełniania wymogów na poszczególne elementy składowe. W ramach koncepcji wspólnej struktury ujednolicone mogą zostać konstrukcje każdego z elementów składowych, zacierając różnice między klasami i mocą pojazdów. Dzięki organizacji charakterystyk elementów składowych, poszczególne produkty mogą być opracowywane i produkowane w ramach tego samego procesu.

Na podstawie informacji prasowych MMP opracował: (st)