Wobec błyskawicznych zmian zachodzących w branży motoryzacyjnej w nowej wizji przyjęto dłuższy horyzont czasowy oraz określono sposób, w jaki Mazda zamierza wykorzystać przyjemność z jazdy — czyli fundamentalny czynnik decydujący o atrakcyjności pojazdu — do rozwiązywania problemów, w obliczu których stają ludzie, Ziemia i społeczeństwo.

Poniżej przedstawiamy ogólny zarys programu „Sustainable Zoom-Zoom 2030” oraz charakterystykę silnika nowej generacji SKYACTIV X, a także platformę pojazdu nowej generacji, które łącznie stanowią pierwszy krok w kierunku realizacji tej wizji.


1. Sustainable Zoom-Zoom 2030


Misją Mazdy jest przywrócenie piękna na Ziemi oraz wzbogacanie życia ludzi i społeczeństwa. Marka zamierza poszukiwać sposobów na inspirowanie ludzi poprzez wartości reprezentowane w samochodach.


Ziemia

Tworzenie zrównoważonej przyszłości, w której ludzie i samochody współistnieją, korzystając z obfitości i piękna Ziemi — dzięki inicjatywom w zakresie ochrony jej zasobów i środowiska naturalnego.


Podejście Mazdy

Rozszerzanie środków służących ograniczaniu emisji dwutlenku węgla na wszystkich etapach — od pozyskania źródła energii do jej zużycia — z uwzględnieniem emisji w całym cyklu eksploatacji pojazdu.

Obniżenie średniej emisji dwutlenku węgla w skali firmy na wszystkich etapach od pozyskania energii do jej zużycia: o 50 procent w porównaniu z poziomem z 2010 r. do 2030 r. oraz o 90 procent do 2050 r.

Realizacja powyższych celów poprzez priorytetowe traktowanie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń, które sprawdzają się w rzeczywistych warunkach.

Kontynuowanie działań w zakresie doskonalenia konstrukcji silników spalinowych, które będą napędzały większość samochodów na świecie jeszcze przez wiele lat. Nowe rozwiązania w tym zakresie — które firma zamierza łączyć z efektywnymi technologiami napędu elektrycznego — będą miały największy wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Od 2019 roku — rozpoczęcie wprowadzania samochodów elektrycznych i innych technologii napędu elektrycznego w regionach, które w znacznym stopniu wykorzystują „czyste” źródła energii lub zakazują użytkowania określonych typów pojazdów w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.


Społeczeństwo

Budowanie systemu, który wzbogaca życie ludzi, oferując wszystkim nieograniczoną mobilność — dzięki samochodom i społeczeństwu, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort życia.


Podejście Mazdy

Opracowanie bardziej zaawansowanych technologii bezpieczeństwa zgodnie z filozofią proaktywnego bezpieczeństwa Mazdy (Mazda Proactive Safety), z myślą o wyeliminowaniu wypadków drogowych.

Dalsze doskonalenie fundamentalnych czynników wpływających na bezpieczeństwo, takich jak prawidłowa pozycja za kierownicą, układ pedałów i dobra widoczność, oraz ich standaryzacja we wszystkich modelach.

Promowanie dalszej standaryzacji zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ACTIVSENSE, które pomagają kierowcom rozpoznawać i oceniać potencjalne zagrożenia; stopniowe wprowadzanie tych technologii do standardowego wyposażenia także na innych rynkach poza Japonią (gdzie już stają się standardem), począwszy od 2018 roku.

Rozpoczęcie testów technologii jazdy autonomicznej w 2020 r.; technologie te są obecnie rozwijane w ramach antropocentrycznej koncepcji Mazda Co-Pilot(1), a ich wprowadzenie do standardowego wyposażenia we wszystkich modelach powinno nastąpić do 2025 r.

Stworzenie nowego modelu biznesowego — z wykorzystaniem technologii łączności — który umożliwiałby właścicielom samochodów wspieranie mieszkańców słabo zaludnionych obszarów oraz osób, którym przemieszczanie się sprawia trudność.


Ludzie

Zwiększenie satysfakcji kierowców, wynikającej ze świadomości, że użytkując samochody zapewniające przyjemność z jazdy jednocześnie przyczyniają się do ochrony zasobów Ziemi i mają wpływ na jakość życia całego społeczeństwa.


Podejście Mazdy

Doskonalenie wrażeń z jazdy według koncepcji Jinba-Ittai, w sposób sprzyjający wykorzystaniu potencjału człowieka oraz jego regeneracji mentalnej i fizycznej.

Zgodnie z filozofią „wprowadzania życia do samochodu” — dalsze rozwijanie stylistyki KODO i podnoszenie jej do rangi sztuki, która wzbogaca emocjonalne życie ludzi podziwiających tę koncepcję estetyczną.

 

2. Silnik nowej generacji SKYACTIV X


Innowacje technologiczne

SKYACTIV X jest pierwszym na świecie silnikiem benzynowym z zapłonem samoczynnym(2), w którym zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrze.

W opracowanej przez Mazdę metodzie spalania — tzw. zapłon samoczynny sterowany iskrowo (Spark Controlled Compression Ignition) — rozwiązano dwa problemy, które utrudniały wprowadzenie do seryjnej produkcji silników benzynowych o zapłonie samoczynnym: maksymalizację strefy, w której zapłon samoczynny jest możliwy oraz osiągnięcie płynnego przejścia między zapłonem pod wpływem sprężania a zapłonem iskrowym.


Cechy

W nowym silniku spalinowym, zbudowanym według koncepcji Mazdy, połączono zalety jednostek zasilanych benzyną i olejem napędowym, uzyskując znakomite parametry ekologiczne oraz wysokie osiągi pod względem mocy i przyspieszenia.

Zapłon samoczynny i doładowanie mechaniczne sprzyjające obniżeniu zużycia paliwa wspólnie zapewniają bezprecedensową elastyczność i wzrost momentu obrotowego o 10–30 proc. w porównaniu z obecnie stosowanymi silnikami benzynowymi SKYACTIV G(3).

Zapłon samoczynny umożliwia spalanie superubogiej(4) mieszanki, co poprawia sprawność silnika o 20–30 procent w porównaniu z obecnymi jednostkami napędowymi SKYACTIV G lub nawet o 35–45 procent w porównaniu z silnikami benzynowymi Mazdy z 2008 roku o tej samej pojemności. Pod względem niskiego zużycia paliwa SKYACTIV X dorównuje najnowszym silnikom Diesla SKYACTIV D lub nawet je przewyższa.

Dzięki wysokiej sprawności w całym zakresie obrotów i obciążenia, silnik pozwala na znacznie większą swobodę wyboru przełożeń, a tym samym uzyskanie wyjątkowo niskiego spalania przy znakomitych osiągach.

Zamiarem Mazdy jest również udział w budowaniu przyszłości, w której ludzie, Ziemia i społeczeństwo mogą współistnieć z samochodami w sposób, który wzbogaca wrażenia użytkownika związane z posiadaniem i prowadzeniem pojazdu. Mazda chciałaby także stać się marką, z którą klienci czują silną emocjonalną więź.


3. Platforma nowej generacji

Platforma nowej generacji Mazdy została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji antropo-centrycznej, a charakterystykę opon, zawieszenia, nadwozia i foteli zweryfikowano pod kątem kompleksowej optymalizacji pojazdu. Nowa platforma oferuje bardziej komfortową i mniej męczącą jazdę oraz pozwala kierowcom na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu poprzez optymalizację naturalnej zdolności ludzkiego ciała do utrzymywania równowagi. W samochodzie, którego nadwozie z łatwością zachowuje równowagę w reakcji na działania kierowcy, skupiono się na uzyskaniu perfekcyjnej dynamiki i maksymalizacji wrażeń z jazdy zgodnie z zasadą Jinba-Ittai


Cechy


- Fotele

Przeprojektowane fotele utrzymują miednicę w położeniu wyprostowanym, co pomaga zachować naturalne ułożenie kręgosłupa w kształt litery S.

Mocowania foteli i inne elementy są sztywniejsze, aby płynniej i szybciej przenosić ruchy nadwozia na miednicę kierowcy. Jednocześnie wewnętrzna konstrukcja foteli została usztywniona, aby bezpośrednio przenosić siły z masy resorowanej na ciało człowieka. 


- Nadwozie

W celu bezzwłocznego przenoszenia sił sztywność na liniach przekątnych między czterema kołami została wzmocniona ramami połączonymi nie tylko w pionie i poprzecznie, ale także wzdłużnie, co tworzy wielokierunkową strukturę pierścienia.


- Podwozie

Modyfikując rozkład funkcjonalny elementów zawieszenia, opon, wahaczy i amortyzatorów, zoptymalizowano strukturę w taki sposób, aby poszczególne części mogły interaktywnie współpracować w osi poziomej, płynnie przenosząc energię na masę resorowaną.


- Hałas, wibracje, kultura pracy

Strefy, na które działa duża energia są amortyzowane węzłami, wiązaniami i innymi efektywnymi strukturami amortyzującymi w zależności od charakteru danego obszaru.

Uwzględniając sposób postrzegania dźwięku przez człowieka, poprawiono „jakość ciszy” nie tylko poprzez ograniczenie hałasu, ale także modyfikację jego zmienności w czasie lub kierunku, z którego dobiega.


(1) Antropocentryczna koncepcja rozwoju technologii jazdy autonomicznej Mazdy. Zgodnie z jej założeniami człowiek powinien czerpać przyjemność z jazdy, jednocześnie regenerując siły mentalne i fizyczne. Wykorzystując technologie wirtualne, samochód monitorowałby tor jazdy i zachowanie kierowcy. W nieoczekiwanych sytuacjach, takich jak nagła utrata przytomności przez kierowcę, samochód przejmowałby kontrolę nad prowadzeniem, automatycznie kontaktował się ze służbami ratowniczymi i dojeżdżał bezpiecznie do najwłaściwszego miejsca.

(2) Stan na sierpień 2017 r.; zgodnie z wewnętrznymi badaniami.

(3) Silnik jest nadal w fazie opracowań i dane mogą ulec zmianie.

(4) Udział benzyny w mieszance paliwowo-powietrznej obniżony do poziomu, przy którym zapłon iskrowy byłby niemożliwy.

Na podstawie informacji prasowych MMP opracował: (st)