20.02.2012

Mazda Active Torque Split AWD (ATS)

Mazda6 MPS (GG) – Układ napędowy

Zasada działania

W modelach Mazda6 MPS, CX-5, CX-7, CX-9 oraz japońskiej wersji Mazdy5 zastosowano komputerowo sterowany system napędu na cztery koła. Układ składa się z przedniej przekładni rozdzielczej chłodzonej wodą, stale napędzanego wału, elementu sprzęgającego oraz tylnego dyfra, który w przypadku Mazdy6 MPS jest dodatkowo wyposażony w szperę.

Dzięki unikalnej konstrukcji system zachowuje wszystkie pożądane cechy układów z dołączaną tylną osią (AWD on-demand), nie powielając jednocześnie ich największej wady – opóźnień w działaniu.

Napędzane osie połączone są za pomocą dwóch wielopłytkowych sprzęgieł. Główne z nich jest uruchomiane samoczynnie i stanowi o szybkości działania całego układu. Wystarczy najmniejsza różnica prędkości obrotowych pomiędzy przednimi i tylnymi kołami, aby podobnie jak w szperze płytkowej, kulka umieszczona pomiędzy rampami zaczęła rozpychać kosz sprzęgła i ścisnęła ze sobą tarczki (rys. poniżej). Drugie, pilotujące sprzęgło jest umieszczone szeregowo i sterowane elektromagnetycznie. Jeśli płynie przez nie prąd, układ elementu sprzęgającego jest zamknięty i gotowy do zadziałania w każdej chwili. Komputer sterując zasilaniem elektromagnesu może zmieniać rozdział momentu między przednią i tylną osią – w stosunku od 100:0 poprzez 50:50 do teoretycznie nawet 0:100, gdy przednie koła stracą przyczepność. Całkowite rozłączenie napędu następuje podczas manewrowania z małymi prędkościami lub po zaciągnięciu hamulca ręcznego.

Element sprzęgający rozłączony...

...sprzęgło elektromagnetyczne załączone

Tylny dyferencjał Mazdy CX-7 (ER)

Komputer na bieżąco analizuje sposób jazdy i sytuację, w jakiej znajduje się samochód, dostosowując się do warunków poprzez automatycznie przełączenie w jedną z trzech charakterystyk pracy – „normal”, „stability” lub „sporty”. Ocena dokonywana jest na podstawie odczytów kąta skręcenia kierownicy, położenia pedałów, obciążenia silnika, przyspieszeń wzdłużnych i poprzecznych, obrotów wokół pionowej osi oraz prędkości poszczególnych kół.

W trybie „normal”, stosownym do podróżowania z dużymi prędkościami, napędzane są głównie koła przednie, aby zapewnić stabilność prowadzenia na wprost i ograniczyć zużycie paliwa. Wjazd na śliską nawierzchnię przełącza komputer w tryb „stability”, w którym następuje włączenie równomiernego napędu na cztery koła. W przypadku wykrycia bocznego poślizgu, mikroprocesor przekazuje część momentu na przód, aby utrzymać samochód w torze jazdy. Dynamicznej jeździe odpowiada schemat „sporty”, w którym algorytmy nastawione są najlepsze osiągi. Na wejściu i wyjściu łuku regulacja rozdziału momentu wpływa na pod- i nadsterowność, zwiększając kontrolę kierowcy nad samochodem.

Mazda Active Torque Split niezauważalnie wspomaga kierowcę analizując i przewidując sytuację na drodze. Dostosowuje napęd do sposobu jazdy i warunków nawierzchni, jeszcze zanim nastąpi krytyczna utrata przyczepności. Jednocześnie jest systemem prostym, o zwartej konstrukcji i możliwym do zastosowania w różnych modelach.

Cechy systemu

+ szybkość działania
+ aktywna kontrola trakcji pojazdu
+ niski stopień skomplikowania konstrukcji
+ możliwość adaptacji do wielu modeli aut
+ umiarkowany wpływ na zużycie paliwa

- wydajność ograniczona wzrostem temperatury oleju
- ograniczona przydatność w terenie