Lżejsze auta

Dotychczas, poprawa odporności kolizyjnej i wzbogacanie wyposażenia samochodów prowadziły do ogólnego zwiększenia masy wraz z każdą zmianą modelu. Mazda wierzy, że taki przyrost masy nie jest rozważny z przyszłościowego punktu widzenia.

Biorąc to pod uwagę, inzynierowie marki wyobrazili sobie pojazd, który mógłby spełnić założenie obniżenia zużycia paliwa o 30% do 2015 r., i w tym celu postawili sobie zadanie obniżenia masy o 100 kg lub więcej. Używając nowych platform i zespołów napędowych, które są obecnie opracowywane, Mazda chce osiągnąć to w pojazdach następnej generacji, które wejdą do produkcji począwszy od 2011 r. Szefowie marki sądzą też, że od 2016 r. trzeba będzie obniżyć masę o kolejne 100 kg lub więcej.

Chociaż tak znaczne zmniejszenie masy byłoby stosunkowo proste przy zastosowaniu drogich, lekkich materiałów, trudno w ten sposób zapewnić korzyści użytkownikom. Nowe Demio (Mazda2) zostało zauważone na świecie własnie dzięki obniżeniu masy o 100 kg w porównaniu z poprzednim modelem oraz poprawie ekonomiczności i osiągów. Dowiódł przy tym, że do znacznego zmniejszenia masy nie jest konieczne użycie kosztownych, lekkich materiałów na dużą skalę. Mazda podejmuje kompleksowe podejście do zmniejszenia masy, idąc trzema drogami: "poszukiwanie idealnej struktury", "nowe techniki produkcyjne" i "materiały zastępcze". "Poszukiwanie idealnej struktury" wymaga ustalenia struktury zasadniczej racjonalnej ze względu na wytrzymałość, sztywność itd. i jej intensywnego ulepszania przy użyciu technik komputerowych i innych. "Rozwój nowych technik produkcyjnych" w szczególności obejmuje technologie obróbki skrawaniem i spawania, a przy doborze "materiałów zastępczych" skupiono się na zastąpieniu ciężkich materiałów, jak stal, przez aluminium, magnez lub tworzywa.

W odniesieniu do nadwozia, Mazda zmniejsza masę całkowitą pracując jednocześnie nad dalszym zwiększeniem odporności zderzeniowej. Po pierwsze, ponieważ podstawowe znaczenie ma maksymalnie prosta rama, tworzona jest idealna struktura nadwozia rozwiązująca wszystkie problemy związane z rozmieszczeniem głównych elementów, jak zespół napędowy i zawieszenie. Następnie, używając technik komputerowych, wszechstronnie optymalizowane są materiały i grubości przekrojów. Na koniec, dążąc do zmniejszenia masy nadwozia używane jest spawanie laserowe, połączenia zgrzewano-klejone i inne nowe techniki, by poprawić odporność zderzeniową i sztywność. W podwoziu optymalizowana jest budowa zawieszenia i sposób jego mocowania. Tym sposobem wg Mazdy można zmniejszyć masę pojazdu o 100 kg, co umożliwia uzyskanie znacznej poprawy ekonomiki paliwowej w całkowicie przeprojektowanych modelach, które wejdą do produkcji w 2011 r.