Regulamin Konkursu VT 2014

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Klub MazdaSpeed.
 2. Konkursowi przewodniczy Jury reprezentowane przez użytkowników forum: WojtekPaweł.
 3. W konkursie udział może wziąć każda osoba zarejestrowana na forum, z wyjątkiem Jury.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku sporów i reklamacji dotyczących przebiegu konkursu stroną rozstrzygającą jest Jury.

Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez nadsyłanie prac w postaci zmodyfikowanego zdjęcia na adres konkurs@mazdaspeed.pl
 2. Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się w dwóch edycjach, w terminach:
  • edycja I – od 6 do 19 kwietnia 2014 r.
  • edycja II – od 28 września do 11 października 2014 r.
 3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej pracy w każdej edycji.
 4. Udział w konkursie jest potwierdzany przez organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pracy.
 5. Jurorzy mają prawo odrzucić zdjęcia nie nadające się do publikacji.
 6. Ustalenie wyników każdej tury odbywa się poprzez głosowanie w ankiecie na forum klubowym.
 7. Ankieta rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od zakończenia tury, której dotyczy i trwa 10 dni.
 8. W ankiecie udział biorą wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum, oddając w danej turze do 2 głosów na wybrane pracę.
 9. Najlepsze prace z każdej tury zostaną opublikowane wraz z wynikami ankiet na stronie klubowej.

 

Wymagania i odpowiedzialność

 1. Dopuszczalne jest przerabianie wyłącznie zdjęcia umieszczonego w temacie konkursowym przez Koordynatora Konkursów.
 2. Zdjęcie może zostać przerobione dowolną techniką, przy użyciu dowolnie wybranej metody.
 3. Praca zgłoszona do konkursu musi zostać dostarczona przez uczestnika w postaci cyfrowej, w kadrze i wymiarach zgodnych z oryginalnym zdjęciem.
 4. Nazwa zgłaszanego pliku powinna pokrywać się z nazwą użytkownika zarejestrowaną przez uczestnika na forum – tzw. nickiem.
 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem nieograniczonej czasowo, bezpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania i reprodukcji nadesłanego zdjęcia w materiałach elektronicznych i drukowanych wydawanych przez Klub MazdaSpeed.
 6. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie pracy oświadcza, że jest jedynym autorem modyfikacji zdjęcia.