I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Klub MazdaSpeed.
2. Konkursowi przewodniczy Jury reprezentowane przez użytkowników forum: Wojtek, stachan.
3. W konkursie udział może wziąć każda osoba zarejestrowana na forum, z wyjątkiem Jury.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. W przypadku sporów i reklamacji dotyczących przebiegu konkursu stroną rozstrzygającą jest Jury.

II. Przebieg konkursu

1. Uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez nadsyłanie prac w postaci fotografii na adres: konkurs@mazdaspeed.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do godziny 23:59 ostatniego dnia zgłoszeń.
2. Tematem prac konkursowych są pojazdy marki Mazda. Dodatkowo, każda z tur konkursu posiada temat przewodni, którego twórczą interpretację Jury pozostawia uczestnikom.
3. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się w następujących turach, w terminach:

  • Tura I:      Mazda zimową porą – zgłoszenia luty (22.02-25.02)
  • Tura II:     Mazda w dowolnym ujęciu – zgłoszenia marzec (22.03-25.03)
  • Tura III:    Mazda w ciekawych miejscach – zgłoszenia kwiecień (26.04-29.04)
  • Tura IV:    Mazda i wiosenny plener – zgłoszenia maj (24.05-27.05)
  • Tura V:     Mazda i kobieta – zgłoszenia czerwiec (21.06-24.06)
  • Tura VI:    Mazda i woda – zgłoszenia lipiec (26.07-29.07)
  • Tura VII:   Mazda przy zachodzie słońca – zgłoszenia sierpień (23.08-26.08)
  • Tura VIII:  Mazda i zlotowe kadry – zgłoszenia wrzesień (27.09-30.09)
  • Tura IX:    Mazda i wakacje – zgłoszenia październik (25.10-28.10)
  • Tura X:     Mazda i jesienny plener – zgłoszenia listopad (22.11-25.11)


4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednego zdjęcia w danej turze.
5. Zdjęcie raz zgłoszone w konkursie nie może zostać zgłoszone ponownie.
6. Udział w konkursie jest potwierdzany przez organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pracy. 
7. Jurorzy mają prawo odrzucić zdjęcia nie nadające się do publikacji.
8. Ustalenie wyników każdej tury odbywa się poprzez głosowanie w ankiecie na forum klubowym.
9. Ankieta rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od zakończenia tury, której dotyczy i trwa 7 dni.
10. W ankiecie udział biorą wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum, oddając w danej turze do 3 głosów na wybrane zdjęcia.
11. Najlepsze prace z każdej tury zostaną opublikowane wraz z wynikami ankiet na stronie klubowej.
12. Organizator zastrzega, że w przypadku drobnych nagród rzeczowych wysyłka jest realizowana tylko na terenie RP. Dopuszcza się wysłanie upominku dla zwycięzcy z zastrzeżeniem, że można go otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Jeżeli dany użytkownik wygra ponownie, to możliwość otrzymania upominku przechodzi na kolejnego użytkownika, który otrzymał w danej turze największą, po laureacie, liczbę głosów.

III. Wymagania i odpowiedzialność

1. Kadr oraz kompozycja zgłaszanych zdjęć są dowolne.
2. Zgłaszane zdjęcia powinny być wysokiej rozdzielczości (minimum 4 megapiksele czyli przykładowe minimalne zdjęcie to 2500 x 1600), zapisane w możliwie najwyższej jakości, bez naniesionych dodatkowych elementów graficznych w postaci podpisów, ramek i innych.
3. Nazwa zgłaszanego pliku musi pokrywać się z nazwą użytkownika na forum – tzw. nickiem.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem nieograniczonej czasowo, bezpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania i reprodukcji nadesłanego zdjęcia w materiałach elektronicznych i drukowanych wydawanych przez Klub MazdaSpeed.
5. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie pracy oświadcza, że posiada wszelkie prawa, szczególnie autorskie prawa majątkowe do dysponowania zgłaszaną pracą oraz ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.