Regulamin Konkursu VT 2016


I. Przepisy ogólne.1. Organizatorem konkursu jest Klub MazdaSpeed.
2. Konkursowi przewodniczy Jury reprezentowane przez użytkowników forum: Wojtek, stachan.
3. W konkursie udział może wziąć każda osoba zarejestrowana na forum, z wyjątkiem Jury.
4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. W przypadku sporów i reklamacji dotyczących przebiegu konkursu stroną rozstrzygającą jest Jury.


II. Przebieg konkursu.1. Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się w terminie 24.11 – 11.12 a uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez nadsyłanie prac w postaci zmodyfikowanego zdjęcia na adres: konkurs@mazdaspeed.pl z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej pracy.
2. Udział w konkursie jest potwierdzany przez organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pracy.
3. Jurorzy mają prawo odrzucić zdjęcia nie nadające się do publikacji.
4. Ustalenie wyników każdej tury odbywa się poprzez głosowanie w ankiecie na forum klubowym.
5. Ankieta rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od zamknięcia zgłoszeń i trwa 7 dni. W ankiecie udział biorą wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum, oddając w danej turze do 3 głosów na wybrane pracę.


III. Wymagania i odpowiedzialność.1. Dopuszczalne jest przerabianie wyłącznie zdjęcia umieszczonego w temacie konkursowym przez Koordynatora Konkursów.
2. Zdjęcie może zostać przerobione dowolną techniką, przy użyciu dowolnie wybranej metody.
3. Praca zgłoszona do konkursu musi zostać dostarczona przez uczestnika w postaci cyfrowej o minimalnej rozdzielczości 4 Mpx (przykładowo 2500x1600) i zapisana w jak najwyższej jakości.
4. Nazwa zgłaszanego pliku powinna pokrywać się z nazwą użytkownika zarejestrowaną przez uczestnika na forum – tzw. nickiem.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem nieograniczonej czasowo, bezpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania i reprodukcji nadesłanego zdjęcia w materiałach elektronicznych i drukowanych wydawanych przez Klub MazdaSpeed.
6. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie pracy oświadcza, że jest jedynym autorem