Regulamin: Klub MazdaSpeed

Regulamin działu, ogłoszenia administracyjne, najczęściej zadawane pytania.

Postprzez Paweł » 23 maja 2011, 15:13

Klub MazdaSpeed

1. Postanowienia ogólne
Klub MazdaSpeed jest nieoficjalnym zrzeszeniem posiadaczy samochodów i sympatyków marki Mazda. Zadaniem Klubu jest popularyzacja marki oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów Członków Klubu poprzez organizowanie zlotów i spotkań klubowych, prowadzenie strony klubowej i forum oraz udostępnianie uzyskanych informacji dotyczących Mazdy – jej produktów, usług i związanych z nimi zagadnień.

2. Członkowie Klubu
Członkami Klubu – Klubowiczami mogą zostać pełnoletni użytkownicy i miłośnicy samochodów marki Mazda, którzy zgadzają się z niniejszym regulaminem. Klubowiczami są osoby zaangażowane w życie Klubu, uczestniczące w organizowanych zlotach i spotkaniach regionalnych oraz chętne do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą na klubowym forum. Klubowicze mają pierwszeństwo dostępu do oferowanych przez Klub zasobów i wydarzeń, a w ustalonych przypadkach mogą skorzystać z obniżonych opłat.

2.1. Kandydatura – Przyjęcie do Klubu
Prośbę o przyjęcie do Klubu można wysłać dopiero po upływie 3 miesięcy od daty rejestracji oraz osiągnięciu statusu "forumowicz" na forum. Przyjęcia do Klubu dokonuje Koordynator ds. Klubowiczów na wniosek osoby kandydującej, który musi być zgodny z zasadami opisanymi na stronie klubowej. Przyjęcie wniosku jest potwierdzane przez Koordynatora ds. Klubowiczów informacją zwrotną / odpowiedzią na wniosek.

2.2. Ocena Kandydatów
Wnioskujący o przyznanie statusu Klubowicza podlega weryfikacji na podstawie trzypunktowej oceny:
  • aktywność regionalna – aktywne uczestnictwo w spotkaniach regionalnych,
  • aktywność na forum – pomoc i dzielenie się wiedzą w działach modelowych, technicznych i związanych z rozwojem klubu (do tej aktywności nie są zaliczane posty w czateriach, hyde parku oraz w spotkaniach naszej społeczności ),
  • uczestnictwo w zlotach – należy przybyć na minimum jeden zlot ogólnopolski w roku.
Ocena jest przeprowadzana pod nadzorem Koordynatora ds. Klubowiczów w porozumieniu z właściwym danej osobie Przedstawicielem Regionu – jeśli taki istnieje – w ciągu 30 dni od nadesłania wniosku na klubowy adres mailowy.

2.3. Nadanie Statusu Klubowicza
Status Klubowicza jest nadawany przez Koordynatora ds. Klubowiczów osobom, które podczas oceny zdobędą przynajmniej dwa z trzech możliwych do zdobycia punktów.
Potwierdzeniem nadania statusu są odpowiednie oznaczenie użytkownika oraz uprawnienia dostępu do klubowej sekcji forum. Każdy Klubowicz poprzez uczestnictwo w dyskusjach na forum może wpływać na bieżące i przyszłe działania Klubu. Osoby szczególnie zaangażowane mogą ubiegać się o stanowiska Moderatorów, Przedstawicieli Regionów i Koordynatorów.

2.4. Przedłużenie statusu Klubowicza
W październiku każdego roku jest przeprowadzana roczna ocena wszystkich Klubowiczów. Koordynator ds. Klubowiczów wraz z Przedstawicielami Regionów i przy wsparciu Zarządu ocenia każdego Klubowicza według trzypunktowej skali. Warunkiem przedłużenia statusu jest spełnienie przynajmniej dwóch z trzech wymagań lub pełnienie funkcji klubowej w chwili dokonywania przedłużeń.

Osoba, której zabraknie jednego punktu, może ubiegać się o warunkowe przedłużenie statusu. W takiej sytuacji Koordynator ds. Klubowiczów razem z Przedstawicielem Regionu decydują czy taki status przedłużyć. W przypadku wyraźnego braku zaangażowania Klubowicza w życie Klubu, status nie zostanie przedłużony.

2.5. Utrata statusu Klubowicza
Utrata statusu Klubowicza może nastąpić, w każdym momencie, na własny wniosek zainteresowanego lub otrzymanie negatywnej oceny rocznej. Szczególnym przypadkiem jest wykluczenie Klubowicza z życia Klubu w trakcie trwania okresu członkostwa, co może nastąpić tylko w wyniku naruszenia przez niego regulaminu Klubu – w szczególności zachowania godzącego w dobre imię Klubu lub jego pozostałych członków. Decyzja o utracie statusu jest podejmowana przez Koordynatora ds. Klubowiczów i Zarząd.

2.6. Ponowna Kandydatura
Osoba, która utraciła status Klubowicza lub która nie otrzymała pozytywnej oceny swojej kandydatury, może ponownie starać się o przyjęcie do Klubu po 6-miesięcznej karencji.

3. Moderatorzy
Status Moderatora jest nadawany przez Koordynatora Forum. Moderatorem może zostać Klubowicz. Moderatorzy we współpracy z Koordynatorem Forum utrzymują na forum porządek, dbają o jego zawartość merytoryczną oraz czuwają nad kulturalnym przebiegiem dyskusji.

4. Przedstawiciele Regionów
Status Przedstawiciela Regionu jest nadawany przez Koordynatora Regionów. Przedstawicielem Regionu może zostać Klubowicz, który w szczególny sposób przyczynia się do promowania Klubu w swoim regionie. Do najważniejszych zadań Przedstawiciela należy organizacja regionalnych spotkań Klubowiczów i Forumowiczów, dystrybucja gadżetów, czynny udział w życiu Klubu i pomoc przy organizacji ogólnopolskich zlotów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Koordynatora regionów i za zgodą Koordynatora ds. Klubowiczów, dopuszcza się nadanie statusu Przedstawiciela Regionalnego forumowiczowi z zastrzeżeniem spełnienia przez niego wymogów określonych w pkt.2 ppkt. 2.2. Regulaminu Klubu MazdaSpeed.

5. Koordynatorzy
Status Koordynatora może zostać nadany Klubowiczowi wyjątkowo zaangażowanemu w organizowanie i prowadzenie działań związanych z życiem Klubu. Zarząd Klubu nadając status Koordynatora określa zakres pełnionych przez niego funkcji w zależności od potrzeb. Koordynatorzy wraz z Zarządem spełniają najważniejszą funkcję w Klubie – wykonując, powierzając i nadzorując czynności niezbędne do funkcjonowania Klubu i jego rozwoju.

6. Zarząd Klubu
Zarząd Klubu MazdaSpeed pełni funkcję reprezentacyjną oraz kieruje działaniami Koordynatorów, Przedstawicieli Regionów i Moderatorów. Do zadań Zarządu należy koordynacja pracy osób funkcyjnych, decyzyjność nad wprowadzaniem zmian w strukturach i działaniu Klubu oraz zarządzanie złożonymi projektami organizacyjnymi. Najważniejszymi celami Zarządu, we współpracy z Koordynatorami jest prowadzenie i rozwój Klubu poprzez:

– Opiekę nad Regulaminem i listą Klubowiczów.
-Utrzymanie i rozwój witryny oraz forum.
-Organizowanie zlotów ogólnopolskich.
-Wspomaganie akcji regionalnych.
-Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
-Pozyskiwanie sponsorów.
-Prowadzenie inwentarza.
-Prowadzenie bilansu.

Skład Zarządu jest pięcioosobowy, w postaci Prezesa, Wiceprezesa i trzech Członków Zarządu. Odwołanie Zarządu może nastąpić na podstawie decyzji podjętej większością głosów, podczas jawnego głosowania, w którym weźmie udział minimum 2/3 Klubowiczów. Głosowanie za odwołaniem Zarządu odbywa się na wniosek Klubowiczów. Nominacji Członków Zarządu dokonuje Zarząd Klubu w drodze postanowienia.
Aktualizacja 27.10.2018 r.


Ostatnio przesunięty w górę 23 maja 2011, 15:13 przez: Paweł.
gasoline
Avatar użytkownika
Zarząd – Prezes
 
Od: 20 paź 2003, 14:13
Posty: 11053 (563/806)
Skąd: Warszawa
Auto: 4FH0VL CAJA '09

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Moderatorzy

Koordynatorzy Forum, Koordynatorzy