Interpretacja błędów OBD1 4cyfrowe (lata prod 1999/2000)

Xedos 9 / Millenia 1993–2002

Postprzez radar88 » 8 maja 2019, 21:24

Mazda stosowała dwa rodzaje kodów 2-wó i 4-ro cyfrowe.
Dwu cyfrowy każdy zna i jest już temat jak odczytywać.

Ja przedstawię jak się odczytuje kody 4-ro cyfrowe.

Oba sposoby były stosowane od roku '89 w mazdach , nie wiem co decyduje o tym który typ jest zastosowany.
Ale można łatwo je rozpoznać.


Elementy potrzebne do czujnika

Dioda LED

Rezystor 1000 Ohm (czyli 1kOhm)

Schemat testera:

FEN ----|<|----|1000Ohm|---- +B
Lub dioda LED 12V np W5W, nie potrzeba rezystora:

Znajdź (zwykle pod maską), złącze diagnostyczne opisane DIAGNOSTIC:


KOEO i KOER…
Są 2 etapy odczytu kodów:
KOEO – Key On Engine Off – kluczyk w pozycji ON, silnik wyłączony,
KOER – Ke y On Engine Running – silnik włączony.
Przeprowadzenie obu jest konieczne, gdyż niektóre błędy nie są zapamiętywane w pamięci ECU i zostaną dopiero w momencie ich faktycznego wystąpienia.

Odczyt kodów OBD-I…

Metoda:
Zwieramy piny TEN i GND


Wkładamy odpowiednio nóżkami diodę LED w gniazda FEN (–) B+ (+)

KOEO – Przekręcamy kluczyk w pozycję ON, ale NIE ZAPALAMY SILNIKA.
Następnie obserwujemy diodę LED, która powinna zgasnąć i po chwili zapalać sie pulsacyjnie. Długie zapalenie oznacza dziesiątki, a krótkie jednostki, a dokładnie: 0.8s – dziesiątki, 0.2s – jednostki, 1s – przerwa między kodami.
KEOR – Włączamy silnik i ponownie odczytujemy kody wg zasad jak wyżej.

Oba sposoby były stosowane od roku '89 w mazdach , nie wiem co decyduje o tym który typ jest zastosowany.
Ale można łatwo je rozpoznać.

Kody 4-cyfrowe zawsze są poprzedzone przez jedno długie mrygnięcie diody.
Łopatologicznie :
Jedno długie oznacza 0
Jedno długie i jedno krótkie oznacza 1
Jeden długi i dwa krótkie oznacza 2
itd.

Czyli kod blędu 1205 wygląda następująco

_ – , _ -- , _ , _ -----

_ – impuls długi
– – impuls krótki
, – przerwa ok 3sLista :

P0037 H02S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110 IAT Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;
ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128 Coolant Thermostat Malfunction
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ 1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical/ 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/ 2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1000 OBD II Monitor Testing Not Completed
P1001 Unable to Achieve Self-Test Function or SCP Error
P1100 Mass Airflow Sensor Circuit Intermittent
P1101 Mass Airflow Sensor Circuit out of Self-Test Range
P1102 Mass Airflow Sensor Signal Inconsistent with Throttle Position Sensor
P1103 Mass Airflow Sensor Signal Inconsistent with Engine Speed
P1110 Intake Air Temperature Sensor Signal (Dynamic Chamber) Circuit
P1112 Intake Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P1113 Intake Air Temperature Sensor Signal (Dynamic Chamber) Circuit
P1114 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
P1116 ECT Sensor Circuit Out of Self Test Range
P1117 ECT Sensor Signal Intermittent
P1120 Throttle Position Sensor out of Range Low
P1121 Throttle Position Sensor Signal Not Consistent with Mass Airflow Signal
P1122 Throttle Position Stuck Closed
P1123 Throttle Position Stuck Open
P1124 Throttle Position Sensor Signal Out of Self Test Range
P1125 Throttle Position Sensor Signal Intermittent
P1127 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Not On During Key On Engine Running Self Test
P1128 HO2S Bank 1 Sensor 1 Signals Swapped in Key On Engine Running Self Test
P1130 HO2S Bank 1 Sensor 1 Not Switching (Fuel Control Limit Reached)
P1131 HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean)
P1132 HO2S Bank 1 Sensor 1 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich)
P1135 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Low Input
P1136 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit High Input
P1137 HO2S Bank 1 Sensor 2 Not Switching (Fuel Control Limit Reached)
P1138 HO2S Bank 1 Sensor 2 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich)
P1141 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit Low Input
P1142 HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater Circuit High Input
P1143 HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean)
P1144 HO2S Bank 1 Sensor 3 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich)
P1150 HO2S Bank 2 Sensor 1 Not Switching (Fuel Control Limit Reached)
P1151 HO2S Bank 2 Sensor 1 Signal Below 0.45v (A/F Ratio Too Lean)
P1152 HO2S Bank 2 Sensor 1 Signal Above 0.45v (A/F Ratio Too Rich)
P1169 HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
P1170 HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
P1173 HO2S Bank 2 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 2 Sensor 1)
P1195 EGR Boost Sensor Circuit
P1196 Ignition Switch Start Circuit
P1235 Fuel Pump Control Circuit
P1236 Fuel Pump Control Out Range
P1250 Pressure Regulator Control Solenoid Circuit
P1252 Pressure Regulator Control Solenoid '2' Circuit
P1260 Anti-Theft System Signal Detected – Engine Disabled
P1270 Engine RPM or Vehicle Speed Limit Reached
P1309 Misfire Detection Monitor
P1345 No CMP or SGC Signal
P1351 Ignition Diagnostic Monitor Signal Lost to PCM or Out Of Range
P1352 Ignition Coil 'A' Primary Circuit
P1353 Ignition Coil 'B' Primary Circuit
P1354 Ignition Coil 'C' Primary Circuit
P1358 Ignition Diagnostic Monitor Signal Out Of Self Test Range
P1359 SPOUT Signal Lost To Powertrain Control Module Or Out Of Range
P1360 Ignition Coil 'A' Secondary Circuit
P1361 Ignition Coil 'B' Secondary Circuit
P1362 Ignition Coil 'C' Secondary Circuit
P1364 Ignition Coil Primary Circuit
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit
P1390 Octane Adjust Shorting Bar Out or Circuit Open
P1400 DPFE Sensor Circuit Low Input
P1401 DPFE Sensor Circuit High Input
P1402 EGR Valve Position Sensor Circuit
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 DPFE Sensor Downstream Hose Off or Plugged
P1407 No EGR Flow Detected
P1408 EGR System Flow Out of Key On Engine Running Self Test Range
P1409 EGR Vacuum Regulator Solenoid Circuit
P1410 EGR Boost Solenoid Valve Stuck
P1443 EVAP System Purge Flow Fault
P1444 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low Voltage
P1446 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High Voltage
P1449 CDCV or Throttle PositionCV Circuit
P1450 EVAP Control System Fault
P1451 Canister Vent Solenoid Circuit
P1455 Fuel Tank Level Sensor Circuit
P1460 Wide Open Throttle A/C Cut-Off Relay Circuit
P1464 Air Conditioning Control Signal Circuit
P1474 Fan Control (Primary Winding) Circuit
P1479 Fan Control (Condenser Primary) Circuit
P1485 EGR Vacuum Solenoid Circuit
P1486 EGR Vent Solenoid Circuit
P1487 EGR-CHK (Boost) Solenoid Circuit
P1496 EGR Valve Motor Coil '1' Open or Shorted
P1497 EGR Valve Motor Coil '2' Open or Shorted
P1498 EGR Valve Motor Coil '3 Open or Shorted
P1499 EGR Valve Motor Coil '4' Open or Shorted
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent Signal
P1501 Vehicle Speed Sensor Out of Self Test Range
P1502 Vehicle Speed Sensor Circuit Error
P1504 Idle Air Control Solenoid Circuit Intermittent
P1505 Idle Air Control System at Adaptive Clip
P1506 Idle Air Control System Overspeed Detected
P1507 Idle Air Control System Underspeed Detected
P1508 Bypass Air Solenoid '1' Circuit
P1509 Bypass Air Solenoid '2 Circuit
P1512 VTCS Fault
P1521 VRIS Solenoid '1' Circuit
P1522 VRIS Solenoid '2 Circuit
P1523 VICS Solenoid Circuit
P1524 Charge Air Cooler Bypass Solenoid Circuit
P1525 ABV Vacuum Solenoid Circuit
P1526 ABV Vent Solenoid Circuit
P1529 L/C Atmospheric Balance Air Control Valve Circuit
P1540 ABV System Fault
P1562 Powertrain Control Module +BB Voltage Low
P1569 VTCS Circuit Low Input
P1570 VTCS Circuit High Input
P1601 Powertrain Control Module Communication Line to TCM Error
P1602 Powertrain Control Module Communication Line to TCM Error
P1602 Immobilizer System Communication Error with Powertrain Control Module
P1603 Immobilizer System Fault
P1604 Immobilizer System Fault
P1605 Powertrain Control Module Keep Alive Memory Test Error
P1608 Powertrain Control Module (ECM CPU) DTC Test Fault
P1609 Powertrain Control Module (ECM CPU) Knock Sensor Circuit
P1621 lmmobilizer System Fault
P1622 lmmobilizer System Fault
P1623 lmmobilizer System Fault
P1624 lmmobilizer System Fault
P1627 Powertrain Control Module (ECM/TCS) Line Communication Error
P1628 Powertrain Control Module (ECM/TCS) Any Line Communication Error
P1631 Generator Output Voltage Signal (No Output)
P1632 Battery Voltage Monitor Circuit
P1633 Battery Overcharge Fault
P1634 Generator Terminal 'B' Circuit Open
P1650 Power Steering Pressure Switch Out of Range Fault
P1651 Power Steering Pressure Switch Circuit
P1652 Power Steering Pressure Switch Circuit
P1701 Transmission Range Sensor Reverse Engagement Error
P1702 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P1703 Brake On/Off Switch Out of Self Test Range
P1705 Transmission Range Sensor out of Self Test Range
P1709 Clutch Pedal Position Switch Circuit
P1711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit out of Self Test Range
P1713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
P1714 Shift Solenoid '1' Mechanical Fault
P1715 Shift Solenoid '2' Mechanical Fault
P1716 Shift Solenoid '3' Mechanical Fault
P1717 Shift Solenoid '4' Mechanical Fault
P1718 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
P1720 Vehicle Speed Sensor '2' Signal Error
P1729 Transmission 4x4 Low Switch Error
P1740 Torque Converter Clutch Solenoid Mechanical Fault
P1741 Torque Converter Clutch Control Electrical Fault
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Shorted
P1743 Torque Converter Clutch Failed On – TCIL is On
P1744 Torque Converter Clutch Solenoid Mechanical Fault
P1746 Electronic Pressure Control Solenoid Circuit Open
P1747 Electronic Pressure Control Solenoid Circuit
P1749 Electronic Pressure Control Solenoid Circuit Low
P1751 Transmission Shift Solenoid 'A' Mechanical Fault
P1752 Transmission Shift Solenoid 'A' Circuit Shorted
P1754 Transmission Coast Clutch Solenoid Electrical Fault
P1756 Transmission Shift Solenoid 'B' Mechanical Fault
P1757 Transmission Shift Solenoid 'B' Circuit Shorted
P1761 Transmission Shift Solenoid '3' Mechanical Fault
P1762 Transmission SS3/SS4/OD Band Fault
P1765 Transmission 3-2 Timing Solenoid Valve
P1767 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit
P1771 Throttle Position Sensor Circuit Open to Transmission Control Module
P1772 Throttle Position Sensor Circuit Shorted to Transmission Control Module
P1780 Transmission Control Switch Circuit
P1780 Overdrive Off Switch not Cycled during the Self Test
P1781 Transmission 4x4 Low Switch out of Range Fault
P1783 Transmission Fluid Temperature High Input
P1788 3-2T/CCS Circuit Open
P1789 3-2T/CCS Circuit Shorted
P1794 Powertrain Control Module Battery Direct Power Circuit
P1797 P/N Switch Open or Short Circuit
P1900 Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P1901 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent


Wiadomo że nie każdy kod występuje , zależnie od oprogramowania i samochodu.


Orginala treść tematu została opisana na Klub MX-3 przez użytkownika : Makiaweli

Można również wrzucać tutaj filmiki z odczytem błędów jeżeli ktoś ma problem z rozszyfrowaniem ;)

Pozdrawiam,
radar88
Obrazek
Kamil
Avatar użytkownika
Moderator
 
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Posty: 5481 (24/29)
Skąd: Częstochowa/Teklinów ŚL
Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
Mazda Xedos 6 CA KF MT 1995 – Projekt odbudowa/swap

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Moderator

Moderatorzy 929 / Xedos 9